მთავარი სიახლეები პროგრამის "აწარმოე საქართველოში" შედეგები

პროგრამის "აწარმოე საქართველოში" შედეგები
სააგენტო "აწარმოე საქართველოში" ერთ-ერთი მთავარი სახელმწიფო უწყებაა საქართველოში, რომლის უმთავრეს მიზანს სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესება, კერძო სექტორის განვითარება, ექსპორტის ხელშეწყობა და ინვესტიციების მოზიდვას წარმოადგენს.

სააგენტო "აწარმოე საქართველოში" ახორციელებს შემდეგ პროგრამებს:

ინდუსტრიული მიმართულების კომპონენტი - ახალი საწარმოების შექმნა, არსებული საწარმოების გაფართოება/გადაიარაღება; 

სასტურმო ინდუსტრიის განვითარების კომპონენტი - ახალი სასტუმროების შექმნა, არსებული სასტუმროების გაფართოება;

მიკრო და მცირე ბიზნესის მხარდამჭერი კომპონენტი - მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობას ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერის გზით);

პროგრამა "გადაიღე საქართველოში" - პროგრამა კინოწარმოებით დაინტერესებულ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო პროდიუსერებს შესაძლებლობას აძლევს საქართველოში გადაიღონ ფილმი თუ სხვა სახის აუდიო/ვიზუალური პროდუქცია და კვალიფიციური ხარჯების 20-25%-მდე უკან დაიბრუნონ.

 

ონლაინ ჩატი
×