მთავარი სიახლეები პროგრამის "აწარმოე საქართველოში" შედეგები

პროგრამის "აწარმოე საქართველოში" შედეგები
სააგენტო "აწარმოე საქართველოში" ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო უწყებაა საქართველოში, რომლის უმთავრეს მიზანს სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესება, კერძო სექტორის განვითარება, ექსპორტის ხელშეწყობა და ინვესტიციების მოზიდვას წარმოადგენს.

2019 წლის ივნისის თვის მონაცემებით, „აწარმოე საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში, სულ 2014 წლიდან მხარდაჭერილია 503 პროექტი (მოიცავს ინდუსტრიულ, სოფლის, სასტუმროს და ქონების მიმართულებებს), რომელთა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა 1,85 მილიარდ ლარზე მეტია. საიდანაც კომერციული ბანკების მიერ დამტკიცებული  სესხების მოცულობა ჯამში 639 მლნ ლარზე მეტია. აღნიშნული პროექტებით სულ შეიქმნება 17 740-ზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილი.

პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ ხორციელდება 3 სახელმწიფო სააგენტოს მიერ: სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო და სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო.

სააგენტო "აწარმოე საქართველოში" ახორციელებს შემდეგ პროგრამებს:

ინდუსტრიული მიმართულების კომპონენტი - ახალი საწარმოების შექმნა, არსებული საწარმოების გაფართოება/გადაიარაღება; 

სასტურმო ინდუსტრიის განვითარების კომპონენტი - ახალი სასტუმროების შექმნა, არსებული სასტუმროების გაფართოება;

მიკრო და მცირე ბიზნესის მხარდამჭერი კომპონენტი - მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობას ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერის გზით);

პროგრამა "გადაიღე საქართველოში" - პროგრამა კინოწარმოებით დაინტერესებულ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო პროდიუსერებს შესაძლებლობას აძლევს საქართველოში გადაიღონ ფილმი თუ სხვა სახის აუდიო/ვიზუალური პროდუქცია და კვალიფიციური ხარჯების 20-25%-მდე უკან დაიბრუნონ.

ინდუსტრიული მიმართულების კომპონენტის შედეგები

სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების კომპონენტის შედეგები

მიკრო და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის კომპონენტის შედეგები

პროგრამის "გადაიღე საქართველოში" შედეგები

 

ონლაინ ჩატი
×