მთავარი ექსპორტის ონლაინ კურსი მოდული 2 - საქართველოს საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკა

მოდული 2 - საქართველოს საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკა

 

ექსპორტის მნიშვნელობა და პროცესი

 


მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი

 


პრეფერენციათა განზოგადებული სისტემა

 


თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმები

 


სატარიფო და არასატარიფო ბარიერები

 


ევროკავშირის სტანდარტები

 


რატომაა კონსოლიდაცია მნიშვნელოვანი?

 


მხარდამჭერი ორგანიზაციები

 

გჭირდებათ ამ მოდულის ტექსტი? გახსენით ამ ბმულიდან.

 

<< წინა მოდული კურსის საწყისი გვერდი შემდეგი მოდული >>

 

კურსის სარჩევი

კურსის შესახებ
მოდული 1 - საექსპორტო პოტენციალის შეფასება
მოდული 2 - საქართველოს საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკა
მოდული 3 - პოტენციური ბაზრის კვლევა
მოდული 4 - ბაზარზე შეღწევის სტრატეგია და გეგმა
მოდული 5 - საუკეთესო პარტნიორის შერჩევა
მოდული 6 - ინკოტერმსი
მოდული 7 - საერთაშორისო მოლაპარაკებები და კონტრაქტი
მოდული 8 - საექსპორტო პროდუქტის მომზადება
მოდული 9 - დოკუმენტაციის მომზადება ლოგისტიკის დაგეგმვა
მოდული 10 - ბაზრის შენარჩუნება და განვითარება
კურსის შეჯამება და საბოლოო ტესტი

 

 

ონლაინ ჩატი
×