მთავარი ექსპორტის ონლაინ კურსი მოდული 10 - ბაზრის შენარჩუნება და განვითარება

მოდული 10 - ბაზრის შენარჩუნება და განვითარება

 

 

გლობალური კონკურენცია და გრძელვადიანი განვითარებისთვის დაგეგმვა

 

 

ბაზრის მუდმივი მონიტორინგი და კვლევა

 

 

საწარმოო პროცესების და მარაგების სწორი მართვა

 

 

გლობალური ტენდენციები და განვითარების ხედვა

 

 

პროდუქტის ცვლილება ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად

 

 

პარტნიორის მნიშვნელობა ბაზრის შენარჩუნებასა და განვითარებაში

 

 

გჭირდებათ ამ მოდულის ტექსტი? გახსენით ამ ბმულიდან.

 

<< წინა მოდული კურსის საწყისი გვერდი საბოლოო ტესტი >>

 

კურსის სარჩევი

კურსის შესახებ
მოდული 1 - საექსპორტო პოტენციალის შეფასება
მოდული 2 - საქართველოს საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკა
მოდული 3 - პოტენციური ბაზრის კვლევა
მოდული 4 - ბაზარზე შეღწევის სტრატეგია და გეგმა
მოდული 5 - საუკეთესო პარტნიორის შერჩევა
მოდული 6 - ინკოტერმსი
მოდული 7 - საერთაშორისო მოლაპარაკებები და კონტრაქტი
მოდული 8 - საექსპორტო პროდუქტის მომზადება
მოდული 9 - დოკუმენტაციის მომზადება ლოგისტიკის დაგეგმვა
მოდული 10 - ბაზრის შენარჩუნება და განვითარება
კურსის შეჯამება და საბოლოო ტესტი

 

 

ონლაინ ჩატი
×