მთავარი სააგენტოს გენდერული პოლიტიკა მარეგულირებელი აქტები

მარეგულირებელი აქტები

 

 

  • გენდერული თანასწორობის სტრატეგია

    აღნიშნული სტრატეგიის მიზანია სააგენტოს საქმიანობაში გენდერული თანასწორობის სახელმწიფო პოლიტიკის გატარებისა და ინტეგრირების ხელშეწყობა. სტრატეგია ხელს შეუწყობს სააგენტოს საქმიანობაში ქალების, კაცების, ბიჭებისა და გოგოების განსხვავებულ საჭიროებებისა და პრიორიტეტების უკეთ განსაზღვრას.

    იხილეთ დოკუმენტი

  • 2020-2023 წლების სამოქმედო გეგმა

    სამოქმედო გეგმას სააგენტო სახელმძღვანელო ჩარჩოდ გამოიყენებს ყველა საქმიანობის მიმართულებებისა და პრიორიტეტების განსაზღვრისათვის. სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროგრესი შეფასდება ყოველწლიურად, ხოლო გეგმის განახლება მოხდება სამ წელიწადში ერთხელ.

    იხილეთ დოკუმენტი

ონლაინ ჩატი
×