მთავარი სააგენტოს გენდერული პოლიტიკა

სააგენტოს გენდერული პოლიტიკა

სააგენტოსა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად, შემუშავდა გენდერული თანასწორობის სტრატეგია და სამწლიანი სამოქმედო გეგმა, რომლის მიზანია, სააგენტოს საქმიანობაში გენდერული თანასწორობის სახელმწიფო პოლიტიკის გატარებისა და ინტეგრირების ხელშეწყობა. 

 

 

 

 

 

 

ონლაინ ჩატი
×