მთავარი სიახლეები ინდუსტრიული მიმართულების შედეგები (დეკემბერი 2019)

ინდუსტრიული მიმართულების შედეგები (დეკემბერი 2019)


ბიზნესი


„აწარმოე საქართველოში ‒ ბიზნესის“ მიმართულების ერთ-ერთი მიზანია საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმის მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნისა და არსებული საწარმოს გაფართოების ან გადაიარაღების ხელშეწყობა. სააგენტოს მთავარი მისია ქართული საწარმოების მხარდაჭერაში, მოგების გაზრდასა და გლობალური კონკურენტუნარიანობის განვითარებაში მდგომარეობს.

2019 წლის დეკემბრის თვის მონაცემებით, პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“, კერძოდ ინდუსტრიული მიმართულების კომპონენტის ფარგლებში მხარდაჭერილია 359 პროექტი, ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 783.2 მლნ ლარს აღემატება. სულ შეიქმნება 13 026 -ზე მეტი სამუშაო ადგილი.

ონლაინ ჩატი
×