მთავარი ბიზნესის განვითარება ტურისტული სერვისების ინდუსტრია

ტურისტული სერვისების ინდუსტრია

ტურისტული სერვისების ინდუსტრიის კომპონენტის მიზანია თემატური პარკების, ტურისტული სერვისების და კლიმატო - ბალნეოლოგიური კურორტების განვითარება. აღნიშნული ინოვაციური მიმართულებები ხელს შეუწყობს ტრადიციული ეკონომიკური საქმიანობების ჩანაცვლებას თანამედროვე ბიზნესაქტივობებით

 

 

 

 

  • საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება
  • ტექნიკური დახმარება

 

*ტურისტული სერვისების ინდუსტრია, რომელიც მოცავს თემატური პარკების და სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარებას

  • ბანკის მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება არაუმეტეს 7%-ით ლარში გაცემულ სესხებზე პირველი 24 თვის განმავლობაში.
  • სესხის მინიმალური მოცულობა შეადგენს 150 000 ლარი
  • სესხის მაქსიმალური მოცულობა - 5 000 000 ლარი

* პროგრამის პირობები

  • ტურისტული სევისების ინდუსტრიის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი მიმართულებები: იხ. დოკუმენტი
  • ტურისტული სერვისების თანადაფინანსება მოხდება დადგენილებით გაწერილ შემდეგ ლოკაციებზე: იხ. დოკუმენტი

*პროგრამაში მონაწილეობის შეზღუდვა

  • მეწარმე სუბიექტის ან მისი პარტნიორი იურიდიული პირის წინა უწყვეტი 12 კალენდარული თვის დღგ-ს ჯამური ბრუნვა აღემატება 2 მლნ ლარს (აღნიშნული კომპანიების წლიური ბრუნვა უტოლდება დაახლოებით 10 მლნ ლარს) ან ზემოაღნიშნული პარტნიორი კომპანია 1 წელზე ახალია
  • მეწარმე სუბიექტის ან მისი პარტნიორი ფიზიკური პირის წინა უწყვეტი 12 კალენდარული თვის შემოსავალი აღემატება 300,000 ლარს

ონლაინ ჩატი
×