მთავარი ბიზნესის განვითარება ტურისტული სერვისების ინდუსტრია

ტურისტული სერვისების ინდუსტრია

ტურისტული სერვისების ინდუსტრიის კომპონენტის მიზანია თემატური პარკების, ტურისტული სერვისების და კლიმატო - ბალნეოლოგიური კურორტების განვითარება. აღნიშნული ინოვაციური მიმართულებები ხელს შეუწყობს ტრადიციული ეკონომიკური საქმიანობების ჩანაცვლებას თანამედროვე ბიზნესაქტივობებით

 

 

 

 

  • საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება
  • ტექნიკური დახმარება

 

*ტურისტული სერვისების ინდუსტრია, რომელიც მოცავს თემატური პარკების და სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარებას

  • პირველი 36 თვის განმავლობაში საბანკო სესხის  საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება რეფინანსირების განაკვეთს + 3% (დღეის მდგომარეობით - 11.5%)
  • სესხის მინიმალური მოცულობა შეადგენს 50 000 ლარი
  • სესხის მაქსიმალური მოცულობა - 5 000 000 ლარი

* პროგრამის პირობები

  • ტურისტული სევისების ინდუსტრიის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი მიმართულებები: იხ. დოკუმენტი
  • ტურისტული სერვისების თანადაფინანსება მოხდება დადგენილებით გაწერილ შემდეგ ლოკაციებზე: იხ. დოკუმენტი
  • პროგრამაში ჩართვის მსურველი მეწარმე სუბიექტი უნდა აკმაყოფილებდეს „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ტ“ ან „უ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად მე-3 ან/და მე-4 კატეგორიის საწარმოსთვის დადგენილ მოთხოვნებს

ონლაინ ჩატი
×