მთავარი ბიზნესის განვითარება სასტუმრო ინდუსტრია

სასტუმრო ინდუსტრია

სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების კომპონენტი მეწარმეს შესაძლებლობას აძლევს რეგიონებში განავითაროს სასტუმრო ბიზნესი, შექმნას ახალი სამუშაო ადგილები, მოიზიდოს მეტი დამსვენებელი და ხელი შეუწყოს რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებას.
კომპონენტი მეწარმეების სთავაზობს ფინანსურ და ტექნიკურ მხარდაჭერას. მიმართულების ფარგლებში აგრეთვე ხდება საქართველოში წარმატებული საერთაშორისო გამოცდილების დანერგვა ქვეყანაში საერთაშორისო ბრენდების დამკვიდრების სტიმულირების გზით

 

 

 

 

 

 

 

 

 • საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება
 • თანადაფინანსება საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებით
 • ტექნიკური დახმარება

 

*სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარება/გაფართოება

 • ბანკის მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება არაუმეტეს 7%-ით ლარში გაცემულ სესხებზე პირველი 24 თვის განმავლობაში.
 • სესხის მინიმალური მოცულობა შეადგენს 200 000 ლარი
 • სესხის მაქსიმალური მოცულობა - 2 000 000 ლარი
 • სესხის მოცულობის 100% უნდა მოხმარდეს ძირითად და კაპიტალურ დანახარჯებს

*პროგრამის პირობები

 • სასტუმრო უნდა აკმაყოფილებდებს შემდეგ კრიტერიუმებს: იხ. დოკუმენტი
 • თანადაფინანსების შემთხვევაში, სასტუმრო უნდა იყოს განთავსებული ან უნდა განთავსდეს დადგენილებით გაწერილ შემდეგ ლოკაციებზე: იხ. დოკუმენტი

*პროგრამაში მონაწილეობის შეზღუდვა

 • მეწარმე სუბიექტის ან მისი პარტნიორი იურიდიული პირის წინა უწყვეტი 12 კალენდარული თვის დღგ-ს ჯამური ბრუნვა აღემატება 2 მლნ ლარს (აღნიშნული კომპანიების წლიური ბრუნვა უტოლდება დაახლოებით 10 მლნ ლარს) ან ზემოაღნიშნული პარტნიორი კომპანია 1 წელზე ახალია
 • მეწარმე სუბიექტის ან მისი პარტნიორი ფიზიკური პირის წინა უწყვეტი 12 კალენდარული თვის შემოსავალი აღემატება 300,000 ლარს

 

 

ონლაინ ჩატი
×