მთავარი ბიზნესის განვითარება მიკრო და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერა

მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა

 

პროგრამა გულისხმობს საქართველოს რეგიონებში მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობას ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერის გზით

 

 

 

 

  • პროგრამის განხორციელების ეტაპები
  • პრიორიტეტები
  • პროგრამაში ჩართვის პირობები

 

სახელმწიფო პროგრამის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ფარგლებში გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის უფლება ექნება როგორც მეწარმე სუბიექტს, რომელსაც პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება არ მიუღია ან პირველად მონაწილეობს მასში, ასევე - მეწარმე სუბიექტს/მეწარმე სუბიექტთა ჯგუფს, რომელმაც ერთხელ უკვე მიიღო პროგრამის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ნაწილით განსაზღვრული ხელშეწყობა. 

დაფინანსების მიღებამდე მონაწილემ აუცილებელია გაიაროს რამდენიმე ეტაპი:

  • ონლაინ აპლიკაციის შევსება: www.enterprise.gov.ge
  • ბიზნესიდეების კონკურსი: მოხდება საუკეთესო ბიზნესიდეების ავტორების გამოვლენა და მათი დატრენინგება ბიზნესგეგმების წერაში
  • ბიზნესგეგმის წერის ტრენინგი: საუკეთესო ბიზნესიდეების ავტორებს ჩაუტარდებათ ბიზნესგეგმის წერის ტრენინგი
  • ბიზნესგეგმების კონკურსი: მომზადებული ბიზნესგეგმების კონკურსის შედეგად გამოვლენილი გამარჯვებული მონაწილეები მიიღებენ პროგრამით გათვალისწინებულ თანადაფინანსებას
  • თანადაფინანსება -  არაუმეტეს 30 000 ლარი

 

*შენიშვნა: პროგრამაზე ბიზნესიდეების მიღება ჯერ არ დაწყებულა.

პროექტი ხორციელდება საქართველოს მასშტაბით

 

ონლაინ ჩატი
×