მთავარი ბიზნესის განვითარება ინდუსტრიული მიმართულება

ინდუსტრიული მიმართულება

 

ინდუსტრიული მიმართულების მიზანია საქართველოში მეწარმეობის
განვითარება, მეწარმის მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნისა და არსებული საწარმოს
გაფართოების ან გადაიარაღების ხელშეწყობა.

 

 

 

 

 • კრედიტი
 • ლიზინგი
 • ტექნიკური დახმარება

 

*კომერციული ბანკების შემთხვევაში

 • პირველი 24 თვის განმავლობაში საბანკო კრედიტის 10% საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება
 • სესხის მინიმალური მოცულობა შეადგენს 150 000 ლარს, ხოლო მაქსიმალური 5 000 000 ლარს

* პროგრამის პირობები

 • საბოლოო პროდუქტი უნდა შედიოდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მოცემული პროგრამის ფარგლებში დამტკიცებულ პრიორიტეტთა ნუსხაში
 • ახალი საწარმოს გახსნის შემთხვევაში უნდა მოხდეს წარმოების დაწყება კრედიტის გაცემიდან 24 თვის განმავლობაში
 • არსებული საწარმოს შემთხვევაში წარმოების დაწყება უნდა მოხდეს კრედიტის გაცემიდან 12 თვის განმავლობაში

პრიორიტეტები

 

 

 • სამშენებლო მასალები
 • ქაღალდი და მუყაო
 • ხის გადამუშავება
 • ლითონის ნაწარმი
 • ქიმიური წარმოება
 • მანქანათმშენებლობა
 • საფეიქრო წარმოება
 • ელ. მოწყობილობები
 • მინ. წყალი
 • ბიტუმოვანი პროდუქტები
 • რეზინა და პლასტმასი
 • ფარმაცევტიკა
 • საკვები პროდუქტები
 • მინ. პროდუქტები

 

პროექტი ხორციელდება საქართველოს ყველა რეგიონში

პარტნიორი ბანკები

 

ონლაინ ჩატი
×